Historien om BIK Petanque. I foråret 1991 fik Jørgen Christensen overtalt nogle af sine naboer på Løvsangervej til, at det var en god ide at anlægge en petanquebane. Heldigvis var flere interesseret.  For at lette det orginasatoriske blev det bestemt, at petanqueklubben burde være en afdeling under Bremdal Idrætsklub.  Sommeren blev brugt til at anlægge 5 petanquebaner, der hvor Aktivitetscentret ligger i dag, og lørdag den 10. august 1991 blev banerne indviet med et petanquestævne, og den efterføl-gende tirsdag blev dette omtalt i Uge Posten. Her var et foto af Jørgen Christensen, som sid-der på hug for at måle, mens Werner Hain fra Tyskland ser på. Petanquespillet i Bremdal var altså fra starten præget af et internationalt tilsnit. Og hvorfor var denne Werner Hain fra Tysk-land med til at indvi banerne i Bremdal. Det viser sig at denne tysker er svigersøn af lærerpar-ret Sognstrup, og han var netop på besøg hos familien og benyttede lejligheden til at deltage.               De første år af klubbens levetid gik med at lære spillet og dygtiggøre sig, samtidig med at man har indtryk af, at man rigtig har hygget sig i klubben.  Efter nogle få år ville man gerne udvide aktiviteterne i klubben, hvorfor spillere fra klubben fik startet Petanqueudvalget i DGI Vestjylland. Herigennem har skiftende spillere fra BIK Petan-que været med til at starte stort set alle de Petanqueklubber, der findes i DGI Vestjylland i dag, ligesom klubben har leveret skiftende personer til Amtsudvalget gennem flere år.  På et tidspunkt vælter kaos ind over BIK Petanque. Kommunen beslutter, at der skal bygges et Aktivitetscenter netop der, hvor vi har vore baner liggende. Men petanquespillere lader sig ikke så let slå ud af kurs. Man foreslår, at vi kan bygge nye baner ved klubhuset. Klubmedlemmer-ne går i tænkeboks og får en god ide. Der lægges mange kræfter i at samle midler til nye ba-ner, og hvorfor være beskeden i denne fase. Nu bygger vi et kæmpe anlæg med 16 baner. Efter ihærdig indsats af medlemmerne har vi nu det største Petanqueanlæg i Vestjylland.  Da der var opnået en passende mængde klubber i Vestjylland, var næste trin aldeles nærlig-gende. Vi manglede en form for turnering, så vi kunne komme rundt hos hinanden og dyste med kuglerne. Med det store aktivitetsniveau, som var i BIK Petanque, var det naturligvis folk fra Bremdal, der i 1997 fik denne turnering tilrettelagt. BIK Struer vandt for øvrigt denne turne-ring og har næsten vundet hvert år siden.  Fordi BIK Petanque har så stort et aktivitetsniveau, er flere af klubbens medlemmer fra Holste-bro. De har gennem BIK været med til at sætte BIK på landkortet.
I 2003   blev   ambitionerne   endnu   større,   og   klubben   blev   medlem   af   Dansk   Petanque   Forbund, og   klubben   deltog   i   en   Regionalturnering   under   DPF,   hvor   der   blev   spillet   på   7-mands   hold over det meste af Jylland og Fyn.                           Allerede året efter vandt klubben denne turnering og rykkede op i Danmarksserien, hvor man spiller med 9-mands hold. I 2009 vandt klubben bronze for en fin 3. plads. Med   det   store   anlæg   vi   har,   er   det   lykkedes   os   at   stable   et   stævne   på   benene   de   senere   år, som   tiltrækker   spillere   fra   hele   Jylland   og   Fyn.   Denne   »Limfjords   Cup«,   som   spilles   hvert   år   Kr. Himmelfartsdag, tiltrækker omkring 90 spillere årligt.   Det eneste vi mangler, er tilgang af spillere - lige noget for personer, som ikke længere har fysikken til de traditionelle idrætsgrene. Her får du frisk luft, godt kammeratskab og et   konkurrencemoment på højt niveau - Kort sagt en sport for alle.